| мкд || eng |

Правда Сочувство Љубов
за сите на кои помошта им е најпотребна

Следи не:
следи не на YouTube следи не на Facebook следи не на Instagram


Сподели со останатите:
Twitter Twitter LinkedIn


img-slide
Кога им требаме ние сме веќе таму
img-slide
Менувајќи ги животите на поединци го менуваме светот.
img-slide
Текстот треба да ја појаснува сликата
img-slide
Текстот треба да биде осмислен и краток
Covid 19 Надеж во време на криза
време за реакција е СЕГА!!!
Овде ќе биде form-пријава за да се вклучат во тимот со линк за донирање

Менувајќи ги животите на поединци го менуваме светот.

Менувајќи ги животите на поединци го менуваме светот.


Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор

Се залагаме за интеграција на маргинализираната популација во општеството, како и за унапредување на постоечката инфраструктура. Промовираме економски можности и напредок преку обуки за стекнување на стручни вештини, пристап до пазарот, сигурни кредитни линии, и едукација за управување со приходите.

Се вклучуваме со итна помош, како и со долгорочна поддршка за опоравување и развој во областите кои се најмногу погодени.

Овде текст за да се објасни што е донирање и како да се донира и линк до формата за донирање

Менувајќи ги животите на поединци го менуваме светот.


Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор

Се залагаме за интеграција на маргинализираната популација во општеството, како и за унапредување на постоечката инфраструктура.

Се вклучуваме со итна помош, како и со долгорочна поддршка за опоравување и развој во областите кои се најмногу погодени.

Промовираме економски можности и напредок преку обуки за стекнување на стручни вештини, пристап до пазарот, сигурни кредитни линии, и едукација за управување со приходите.

Преку својата активна мрежа на канцеларии АДРА дејствува во повеќе од 130 земји, каде развива програми за долгорочен развој и помош во итни ситуации

Менувајќи ги животите на поединци го менуваме светот.

Краток текст за ковид со објаснување за случувањата итн...

Краток текст за сите активности во минатото

Преку својата активна мрежа на канцеларии АДРА дејствува во повеќе од 130 земји, каде развива програми за долгорочен развој и помош во итни ситуации

Овде треба да биде форма за пријавување.

Овде ќе биде пријава за волонтерство

Овде ќе биде пријава за сите облици на донација

Текст за мотивирање на волонтерсто и донирање

Овде треба да биде форма за различни облици на донации

Форма за плаќање/донирање преку банка

Форма за пријава на материјални добра како намештај, облека...итн

Текст за мотивирање на волонтерсто и донирање

Текст за објаснување на блогот


Handmade Paper
Текст за блог 1
Canvas
Текст за блог 2
Authenticity stamp
Текст за блог 3Некој текст
Инфо контакти Инфо контакти Инфо контакти Инфо контакти Инфо контакти Инфо контакти Инфо контакти

Некој текст 2

Текст за АДРА тим Текст за АДРА тим Текст за АДРА тим Текст за АДРА тим Текст за АДРА тим

Текст за инфо 3 Текст за инфо 3 Текст за инфо 3 Текст за инфо
— || —
Како можам да волонтирам за АДРА?
На меѓународно ниво, се потпираме на вештините и услугите на локалните волонтери за имплементација на нашите програми. Волонтерите играат клучна улога во помагањето да допреме до заедниците на кои им е потребна помош. Отворените позиции за волонтирање се различни во секоја канцеларија на АДРА. Доколку сакате да волонтирате за АДРА Македонија контактирајте нѐ на: adra.mkd@gmail.com

Како се финансира АДРА?
Во 2013 година трошоците на програмите на АДРА достигнаа 137 милиони долари. Овие средства беа собрани преку придонес од хумани индивидуи како вас, корпорации, фондации и други ентитети. Исто така добиваме финансиски средства и продукти од владини и меѓувладини организации како што се УСАИД и Обединетите нации.

Со што се занимава АДРА?
Преку нејзината меѓународна мрежа, АДРА обезбедува помош и поддршка за развој на поединци во повеќе од 130 земји – без разлика на нивната етничка припадност, политичка определба или религија. Преку остварување партнерства со заедници, организации и власти, АДРА овозможува подобрување на квалитетот на животот на милиони луѓе преку 9 области на влијание.
Прочитај повеќе за нашето влијание.


Што се крие зад името АДРА?
Адвентистичката агенција за помош и развој (Adventist Development and Relief Agency – ADRA) е глобална хуманитарна организација на Црквата на адвентистите на седмиот ден. Основана во 1956 година како Добротворна служба на адвентистите на седмиот ден, и преименувана во АДРА во 1984 година, агенцијата има долга и успешна историја на обезбедување хуманитарна помош и на имплементирање развојни иницијативи.
Прочитај повеќе за нашата историја.