мкд | eng |

Правда Сочувство Љубов
за сите на кои помошта им е најпотребна

Следи не:
следи не на YouTube следи не на Facebook следи не на Instagram


Сподели со останатите:
Twitter Twitter LinkedIn

img-slide
Кога им требаме ние сме веќе таму
img-slide
Менувајќи ги животите на поединци го менуваме светот.
img-slide
Текстот треба да ја појаснува сликата
img-slide
Текстот треба да биде осмислен и краток
Covid 19
Надеж во време на криза
време за реакција е СЕГА!!!

Менувајќи ги животите на поединци го менуваме светот

1234

Менувајќи ги животите на поединци го менуваме светот.

1234

Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор

Се залагаме за интеграција на маргинализираната популација во општеството, како и за унапредување на постоечката инфраструктура. Промовираме економски можности и напредок преку обуки за стекнување на стручни вештини, пристап до пазарот, сигурни кредитни линии, и едукација за управување со приходите.

1234

Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор

Се вклучуваме со итна помош, како и со долгорочна поддршка за опоравување и развој во областите кои се најмногу погодени.

1234

Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој секторОвде текст за повик да се донирање

1234

Овде текст да се објасни поентата на донирањето

Менувајќи ги животите на поединци го менуваме светот.

1234

Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор Овде треба да има текст за овој сектор

Се залагаме за интеграција на маргинализираната популација во општеството, како и за унапредување на постоечката инфраструктура.

1234

Се вклучуваме со итна помош, како и со долгорочна поддршка за опоравување и развој во областите кои се најмногу погодени.

1234

Промовираме економски можности и напредок преку обуки за стекнување на стручни вештини, пристап до пазарот, сигурни кредитни линии, и едукација за управување со приходите.

1234

Преку својата активна мрежа на канцеларии АДРА дејствува во повеќе од 130 земји, каде развива програми за долгорочен развој и помош во итни ситуацииМенувајќи ги животите на поединци го менуваме светот.

Краток текст за ковид со објаснување за случувањата итн...

Краток текст за сите активности во минатото

Преку својата активна мрежа на канцеларии АДРА дејствува во повеќе од 130 земји, каде развива програми за долгорочен развој и помош во итни ситуации

Овде треба да биде форма за пријавување.

Пријави се како волонтерТекст за мотивирање на волонтерсто и донирање

Овде треба да биде форма за различни облици на донации

Форма за плаќање/донирање преку банка

Текст за мотивирање на волонтерсто и донирање

Текст за објаснување на блогот


Handmade Paper
Текст за блог 1
Canvas
Текст за блог 2
Authenticity stamp
Текст за блог 3ул. Влае бр. 42,
Скопје 1000, Македонија
Тел./Факс +389 (0)2 2048 038
adra.mkd@gmail.com

Некој текст 2

Текст за АДРА тим Текст за АДРА тим Текст за АДРА тим Текст за АДРА тим Текст за АДРА тим

Текст за инфо 3 Текст за инфо 3 Текст за инфо 3 Текст за инфо
powered by TenevArt.at
Често поставувани прашања

Како можам да волонтирам за АДРА?
На меѓународно ниво, се потпираме на вештините и услугите на локалните волонтери за имплементација на нашите програми. Волонтерите играат клучна улога во помагањето да допреме до заедниците на кои им е потребна помош. Отворените позиции за волонтирање се различни во секоја канцеларија на АДРА. Доколку сакате да волонтирате за АДРА Македонија контактирајте нѐ на: adra.mkd@gmail.com

Како се финансира АДРА?
Во 2013 година трошоците на програмите на АДРА достигнаа 137 милиони долари. Овие средства беа собрани преку придонес од хумани индивидуи како вас, корпорации, фондации и други ентитети. Исто така добиваме финансиски средства и продукти од владини и меѓувладини организации како што се УСАИД и Обединетите нации.

Со што се занимава АДРА?
Преку нејзината меѓународна мрежа, АДРА обезбедува помош и поддршка за развој на поединци во повеќе од 130 земји – без разлика на нивната етничка припадност, политичка определба или религија. Преку остварување партнерства со заедници, организации и власти, АДРА овозможува подобрување на квалитетот на животот на милиони луѓе преку 9 области на влијание.
Прочитај повеќе за нашето влијание.


Што се крие зад името АДРА?
Адвентистичката агенција за помош и развој (Adventist Development and Relief Agency – ADRA) е глобална хуманитарна организација на Црквата на адвентистите на седмиот ден. Основана во 1956 година како Добротворна служба на адвентистите на седмиот ден, и преименувана во АДРА во 1984 година, агенцијата има долга и успешна историја на обезбедување хуманитарна помош и на имплементирање развојни иницијативи.
Прочитај повеќе за нашата историја.